Legenda:

EZS - elektrická zabezpečovacia signalizácia

EPS - elektrická požiarna signalizácia

PTV - priemyselná televízia 

TEL - telekomunikačný systém

SŠK - systém štruktúrovanej kabeláže

OZV - ozvučovací systém

STA - spoločná televízna anténa 

SED - systém evidencie dochádzky

SKV - systém kontroly vstupov 

SJČ - systém jednotného času

Návrat späť