Download | Linky

 

 

 

  Osvečenie o odbornej spôsobilosti - Advisor -ARITECH  
   
  Oprávnenie na systém LOOP 500,ZETFAS 1000 - ZETTLER  
   
  Osobitné oprávnenie - ARITECH  
   
  Základy navrhovania monitorovacích systémov CCTV - HDS  
   
  Osvedčenie na montáž, údržbu a projektovanie Galaxy - ASS  
   
  Osvedčenie el. zariadeniach do 1000 V a anténach v obj. triedy A,B  
   
  Osvedčenie na servis, inštaláciu a programovanie - PANASONIC  
   
     

 

  Certifikáty