Download | Linky

 

 

 

     
  Dovoľte, aby sme Vám predstavili firmu NOVES s.r.o., ktorá sa od svojho  
  vzniku v roku 1991 zaoberá komplexnými realizáciami slaboprúdových  
  systémov. Komplexnosť služieb realizovaných našou spoločnosťou   
  zahrňuje spracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtov,  
  dodávku, montáž, odborné prehliadky a servis všetkých nami dodávaných  
  slaboprúdových technológií. Tieto služby firma NOVES spoľahlivo  
  a kvalitne zrealizuje v objektoch všetkých bezpečnostných kategórií,  
  od jednoduchých riešení až po najnáročnejšie aplikácie.  
     
  Výsledkom spojenia týchto predností s kvalitou realizácie a dlhoročnými  
  odbornými skúsenosťami, je spokojnosť našich zákazníkov.  
  V oblasti slaboprúdových technológií dokázala  
  spoločnosť NOVES úspešne realizovať spolu viac ako 1200  
  objektov na území Slovenska, Čiech a Ukrajiny.  

 

  Certifikáty