.

Múzeum Antol Banská Štiavnica

Elektrická zabezpečovacia signalizácia

zavrieť